• +359 2 / 988 00 80
 • lucy@bcaf.org

  "Бъди промяната, която искаш да видиш в света." Махатма Ганди

  За проекта

  Целта на проекта "Промяната започва от нас" е да насърчи и подобри гражданското включване на млади хора от селата Златна Панега, Брестница и Орешене, община Ябланица, и да насърчава доброволчеството. Проектът получава активна подкрепа от „Титан Златна Панега цимент” АД.
  Вижте повече
  Проектът "Промяната започва от нас" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

  Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от Фондация "Помощ за благотворителността в България" и приникакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и
  Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.