• +359 2 / 988 00 80
 • lucy@bcaf.org

  Новини

  Обновяването на детската площадка в Златна Панега започна

  Теренът за поставяне на нови съоръжения в детската площадка в Златна Панега вече е подготвен. Предстои фрезоването на пръстта, монтирането на новите детски съоръжения и боядисване на старите катерушки. За боядисването ще помагат майките-доброволки, чиито деца нямат нетърпение играта да започне.

   

   

  eea-grants-logoПроектът "Промяната започва от нас" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

  www.ngogrants.bg

   „Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Помощ за благотворителността в България" и приникакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“