• +359 2 / 988 00 80
 • lucy@bcaf.org

  Новини

  Второ обучение

  На 16 и 17 април 2016 се проведе второто обучение за участниците в проекта. Участваха 16 души от трите села и представител на "Титан Златна панега" АД.

  Направихме анализ на постигнатото дотук и обсъдихме конкретни бъдещи проекти и възможности за кандидатстване по програма за образователна интеграция и в бъдещата Стратегия на МИГ Ябланица-Правец’.

   

   

  eea-grants-logoПроектът "Промяната започва от нас" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

  www.ngogrants.bg

   „Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Помощ за благотворителността в България" и приникакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“