• +359 2 / 988 00 80
 • lucy@bcaf.org

  Новини

  18 юни 2015, На първата среща в Брестница ни съдейства ръководството на ОУ Христо Ботев”.

  Младежите споделиха, че досега не са били питани и включвани в инициативи за промяна на тяхното село и обещаха при следващи срещи да доведат още млади хора.

  9.06.2015, На първата среща в село Орешене ни съдейства ръководството на ОУ „Васил Левски”.

  Учениците от горните класове и някои родители нямаха конкретни идеи какво може и трябва да се промени в тяхното село, но обещаха да помислят и да участват в следващи срещи.

  На 3 юни проведохме начални срещи с директорите на ОУ „Л. Каравелов” в с. Златна Панега, ОУ „Хр. Ботев” в с. Брестница и ОУ „В. Левски” в с. Орешене, за да представим проекта „Промяната започва от нас” и да потърсим съдействие при идентифициране на активни млади хора след 7 клас, които учат или са завършили скоро техните училища.

  Страница 3 от 3