• +359 2 / 988 00 80
 • lucy@bcaf.org

  Новини

  На 3 декември 2015, на среща с новоизбраните кметове на селата Орешене, г-жа Катя Вълчева и Брестница, г-н Пенчо Лалев и представители на инициативните групи младежи обсъдихме предстоящия старт на работата по възстановяването на парка в Брестница и по създаване на фитнес на открито в Орешене.

  На 21 и 22.11.2015 проведохме първо обучение за инициативни групи от Орешене и Брестница. Цели на обучението бяха взаимно опознаване, както и участниците да получат знания за ролята на гражданите в развитието на своите населени места и за включване на други младежи доброволци. Младежите планираха инициативи за привличане вниманието на местните общности, както и конкретните стъпки за изпълнение на местните инициативи – детска площадка в Орешене и възстановяване на парка в Брестница.

  На 24 септември проведохме 3 работни срещи с най-инициативните младежи в Орешене, Брестница и Златна Панега.

  След много умуване идеите са изяснени: детска площадка близо до входа на Орешене на общински терен, реновиране и ограждане на парка в Брестница и облагородяване на терена около един от карстовите извори или отново детска площадка в Златна Панега.

  15 септември 2015, с. Брестница

  Срещнахме се с младежи и хора от общността в читалището в Брестница. Обсъдихме потребностите на младите хора, свързани със свободното им време.

  Хората бяха съгласни, че най-важна е липсата на подходящо място за събиране на младежите.

  Оформлението на занемарения парк се оформи като водеща идея.

  9 септември 2015, Среща в Орешене с млади хора, учители от ОУ „Васил Левски” и служители в кметството.

  Обсъждахме потребностите на младите хора, свързани със свободното им време.

  В 5-те малки групи най-харесвани се оказаха идеите за изграждане на детска площадка, фитнес на открито, компютърен клуб.

  6 юли 2015, Среща с млади хора от с. Брестница

  Поради липса на подходящо място за неформален разговор се събрахме в двора на училище „Христо Ботев”.

  Идеята с най-много поддръжници е подновяване и оформление на занемарен парк до централния път София – Варна.