• +359 2 / 988 00 80
 • lucy@bcaf.org

  Проектът

  Проектът

  Целта на проекта "Промяната започва от нас" е да насърчи и подобри гражданското включване на млади хора от селата Златна Панега, Брестница и Орешене, община Ябланица, и да насърчава доброволчеството.

  Осъществява се от Фондация "Помощ за благотворителността в България" в партньорство с Фондация "С.Е.Г.А. - Старт за ефективни граждански алтернативи". Проектът получава активна подкрепа от „Титан Златна Панега цимент” АД.

  Проектът "Промяната започва от нас" е с продължителност 10 месеца - от май 2015 до март 2016, а финансирането е от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

   

  В дейностите ще бъдат включени млади хора от различни етнически групи, живеещи в селата Златна Панега, Брестница и Орешене. Регионът се характеризира с висока безработица, ниско образователно равнище и влошаваща се демографска картина. Голямата част от младите хора, особено от ромския етнос, близо до и над 18 години, не участват в колективни действия в полза както на себе си, така и на общността си.

  Вярваме, че младите хора са естествените носители на промяната в начина на мислене и затова активно ще работим с техните общности в трите села. Чрез обучение и реализация на младежки доброволчески инициативи целим да създадем активни местни ядра, които в края на проекта ще имат практически граждански умения и ще са постигнали реални резултати в полза на общностите, в които живеят.

   

  eea-grants-logoПроектът "Промяната започва от нас" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

   

  www.ngogrants.bg