• +359 2 / 988 00 80
 • lucy@bcaf.org

  За ФПББ

  Ние сме Фондация “Помощ за благотворителността в България” (ФПББ).

  Насърчаваме хора, организации и общности да преобразяват живота, като развиваме дарителството и социалните инвестиции.

   

  Ние сме признат лидер с 20 годишен опит на национално и международно ниво.

  - Предлагаме на хората и компаниите избор от значими за тях каузи, сигурност и лесни начини за даряване (на пари, време и труд) и удовлетворение от ползите за обществото;

  - Насочваме дарителски ресурси и допринасяме за финансовото и организационно укрепване на гражданските организации и публични институции;

  - Популяризираме и подкрепяме дарителски каузи;

  - Подпомагаме дарители и социални предприемачи с индивидуализирани услуги с висока добавена стойност;

  - Влияем на политиките и културата в областта на дарителството и социалните инвестиции чрез изследвания, консултации и добри практики.

   

  Познавате ни с нашите дългосрочни програми:

  - Първата в България професионална схема за дарителство по ведомост "Колкото повече - толкова повече" (от 2001)

  - Онлайн дарителство, дарителска платформа (от 2004) - Платформата.бг

  - Стипендии "Готови за успех" за отличници сираци и полусираци (от 2005)

  - DMS – Единен дарителски номер 17777 (от 2007, заедно с Български дарителски форум)

  - Pro bono професионалисти (от 2010)

  - Дни на доброволчеството с AmCham (от 2008, заедно с Американската търговска камара в България)

  - Фотоконкурс "Благотворителността през обектива" (от 2012, заедно с Български дарителски форум)

  - Форум "Социални предприятия в България" (от 2013)

  - Rinker's Challenge - предизвикателство за стартиращи предприемачи (от 2014, програма на Център за предприемачество и обучения "Ринкър" към ФПББ)

  - Годишен знак „Отговорна компания - отговорни служители" (от 2014, заедно с Българско дружество за връзки с обществеността и Българска асоциация за управление на хора)

  - Net4Work - програма за осигуряването на заетост и интеграция на младежи от уязвими групи (от 2014)

   

  Познавате ни и с нашите благотворителни фондове:

  - Фонд "Лечение и рехабилитация на деца"

  - Фонд "Стипендии"

  - Фонд "Ние можем"

  - Фонд "Нашите родители"

  - Фонд "Подкрепа за организации за хора с увреждания"

  - Фонд "Опазване на околната среда"

  - Фонд "Благотворителни събития"

   

  Само за 2014 г. даренията са над 2,7 млн лева за благотворителни каузи – лечение на деца и възрастни, както и общественополезни каузи на НПО в областите: Здравеопазване, Образование, Деца, лишени от родителски грижи, Хора с увреждания, Трета възраст, Екология, Благотворителни базари и събития, Човешки права, Градове и общности. Броят на индивидуалните ни дарители надхвърля 1200, фирмите са 100.

  Досега сме обучавали над 350 организации и публични институции в набиране на средства, работа с доброволци и организационно развитие.

  Работим и с вземащите решения, като предоставяме анализи и препоръки от опита си и се застъпваме за промяна в регулации и практики.

   

  ФПББ е създадена през 1995 г. от водещите тогава български организации - Фондация “Еврика”, Институт “Отворено общество”, Международна фондация “Св.св. Кирил и Методий” и Съюз на българските фондации и сдружения, и с подкрепата на британската организация Charities Aid.

  ФПББ е част от световната мрежа на организациите Charities Aid с централен офис във Великобритания. CAF Великобритания (Charities Aid Foundation UK) е уникална организация с огромен принос към развитието на общностите в целия свят чрез устойчиви междусекторни партньорства, застъпничество и работа с правителствата, грантмейкинг и дарителски услуги.

  Регистрационен № 20021107001 в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност.

  Повече за нас можете да намерите в сайта на фондацията www.bcaf.bg