• +359 2 / 988 00 80
 • lucy@bcaf.org

  Фондация "С.Е.Г.А. - Старт за ефективни граждански алтернативи"


  С.Е.Г.А. работи за изграждане на капацитет на различни нива, промяна на нагласи и подобряване на политики за социално включване на общности в неравностойно положение.

  Фондация “С.Е.Г.А. - Старт за Ефективни Граждански Алтернативи” е организация, регистрирана през 1995 г. съгласно Закона за лицата и семейството и пререгистрирана през 2003 г. съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел като организация, работеща в обществена полза.

  С.Е.Г.А. работи по конкретни програми, финансирани от: Европейски социален фонд, Фондация “Чарлз Стюарт Мот”, Програма “Местни власти и неправителствени актьори” , Програма “Основни права и гражданство” на Европейската комисия,  холандската организация за международно развитие и сътрудничество “ОКСФАМ - НОВИБ”, “Уестминстърската фондация за демокрация” (Великобритания), “ФАР-Лиен”, “ФАР-Демокрация” (Брюксел), “Джърман Маршъл Фонд”, Програма МАТРА на правителството на кралство Холандия.

  Основни направления на работа:
  1/ Подобряване на политики за социално включване на общности в неравностойно положение
  2/ Промяна на нагласи за социално включване на общности в неравностойно положение
  3/ Изграждане на капацитет на за социално включване на общности в неравностойно положение
  4/ Международно развитие

  Целеви групи:
  - местни организации и групи, предимно работещи с ромската общност
  - публични структури – на местно и национално ниво
  - училища

  Младите хора са хоризонтален приоритет във всички направления и целеви групи.  

  С.Е.Г.А. участва в:
  - Национален съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерски съвет;
  - Национален съвет за закрила на детето към Министерство на труда и социалната политика;
  - Консултативен съвет по образование към Министерство на образованието, науката и младежта;
  - Платформа за международно развитие в България;
  - Обединено европейско бюро за развитие на общности.
  Както и във временни работни групи, сред които: Тематична работна група за изготвяне на Програма за развитие на селските райони (2014-2020 година), Работна група за изготвяне на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 година“, Работна група за изготвяне на Закона за училищното образование и др.

  Като признание за постиженията в утвърждаване на демократичните ценности и гражданското общество на 18 май 1998 г. С.Е.Г.А. стана една от двете български организации (от общо 50 в Централна и Източна Европа), удостоени с наградата “Демокрация и гражданско общество”. Тази награда е учредена от правителството на Съединените американски щати и Европейския съюз по повод 50 години от План “Маршал” и 40 години от подписването на Римския договор.

  www.cega.bg

   

   

  „Титан Златна Панега цимент” АД

  Титан е водещ международен производител на строителни материали. Група Титан има над 40 компании с разнообразни сфери на дейност – от производство на инертни материали, различни видове сив цимент, бял цимент, бетон, сухи строителни смеси, пепелина, до пътен транспорт. Предлага се също така превоз чрез собствена флотилия от специално пригодени плавателни съдове и свързаните с тях услуги. Компанията притежава 13 циментови завода в Югоизточна Европа, САЩ и Източното Средиземноморие с настоящ годишен капацитет за производство над 17 млн. тона. Има и дистрибуторски терминали за цимент в Египет, Италия, Франция, Обединеното кралство и САЩ. В резултат на експортната дейност продуктите на Титан са сертифицирани от официалните национални организации в по-голямата част от страните от Европейския съюз, включително Белгия, Франция, Германия, Италия, Испания и Обединеното кралство. Компанията е изградила репутация на производител на качествени и одобрени продукти за все по-разширяващия се европейски и американски пазар.

  Подкрепата на местните общности е част от дългосрочната стратегия на компанията.

  www.titan.bg